Verbinden

VERBINDEN


Wat is een succesvolle organisatie? Wat is een succesvol mens? Een organisatie die optimale resultaten bereikt voor de stakeholders? Een mens die leeft zoals hij wil? Een organisatie waar inspirerend leiding wordt gegeven, gebouwd wordt op vertrouwen, samen gewerkt wordt en continu verbeterd en vernieuwd wordt? Zoveel mensen zoveel definities. Succes ontstaat wanneer er 'chemie' is, verbinding. Je voelt de energie stromen. Verbinding is essentieel; zowel voor een succesvolle organisatie als voor een succesvol mens. Mensen met elkaar verbinden zodat ze goed kunnen samenwerken. Mensen en ideeën bij elkaar brengen zodat iets nieuws ontstaat. Mensen met elkaar in contact  brengen zodat ze elkaar kunnen inspireren. Activeerjetalenten verbindt mensen. Met zichzelf. Met elkaar. 


Zoek je als werkgever goede, gemotiveerde, talentvolle mensen? Ik help je deze mensen te vinden en te begeleiden  door jobcoaching. Mijn  speciale aandacht ligt bij mensen die het lastig hebben op de arbeidsmarkt, vluchtelingen en jongeren. Stuk voor stuk talentvolle mensen die graag aan de slag willen. Wist je dat de overheid voor mensen die onder de Participatiewet vallen proefplaatsingen, loonkostensubsidie en een mobiliteitsbonus verstrekt?

Zoek je als werkgever een oplossing voor mensen die iets anders willen of moeten als gevolg van een reorganisatie? Ik help je door jou en deze mensen te  begeleiden bij het vinden van een andere  werkgever,  ondernemer worden (ZZP) of een andere invulling.

Zoek je verbinding met je zelf? Of met anderen? Ik help je vanuit je talenten te (leren) leven.

Zoek je als jongere hulp bij het verbinding zoeken met je toekomst? Ik  help je de bouwstenen van je toekomst helderder te krijgen, waardoor je verantwoorde en gemotiveerde keuzes kunt maken. Of zoek je als ouder begeleiding voor je zoon of dochter die niet weet wat hij of zij wil? Ik help je kind helder te krijgen welke volgende stap in zijn of haar leven goed bij hem of haar past.

Zoek je als organisatie begeleiding voor vluchtelingen? Als coach begeleid ik vluchtelingen bij het verbinden met de Nederlandse samenleving via studie, (vrijwilligers)werk of het starten van een eigen onderneming.

Zoek je als organisatie een manier om talenten te vinden, binden, boeien, bloeien of laten doorgroeien? Ik help je Strategisch Talent Management vorm te geven in je organisatie.

Minder kansrijke mensen en meer kansrijke mensen, anderlanders en Nederlanders, jong en oud kunnen elkaar helpen om elkaars talenten te activeren. Daarom organiseer ik regelmatig netwerkbijeenkomsten en workshops om elkaar te ontmoeten. Workshops geef ik ook voor organisaties op de locatie die zij wensen.


Workshop Creëer je netwerk vrijdag 10 juli 2020 13.00- 15.00 uur


Netwerken werkt


Hoe netwerk jij? Hoe doet een ander dat? Wat werkt? Leer je netwerk creëren op een ontspannen manier.


Kosten 100 euro per persoon (excl. BTW).

Locatie: Burgemeester Bosstraat 63 Rotterdam

Geef je nu op via:

Marijke@activeerjetalenten.nu 

Netwerkbijeenkomst vrijdag 10 juli 2020 15.00-17.00 uur


Kennismaken en netwerken


Waar heb je behoefte aan? Hoe kan iemand anders jou helpen? Wat kan jij voor iemand anders betekenen?


Geen kosten.

Locatie: Burgemeester Bosstraat 63

Rotterdam


Geef je nu op via:   Marijke@activeerjetalenten.nu


PARTNERS


Activeerjetalenten verbindt zich graag met anderen en werkt samen met verschillende partners zoals:

Mijn werkpleziercoach

Dynamisch Bureau

Samen bewegen

Solution 2021

Loopbaankompas

Beeldconnect